Kenelle se sopii?

Ratkaisukeskeisestä lyhytterapiasta voivat hyötyä kaikki. Meille kaikille voi tulla elämässämme tilanteita, jotka tuntuvat haastavilta.

Ihmissuhteisiin liittyvät asiat, vanhemmuuteen ja perheeseen liittyvät asiat, omien vanhempien ikääntyminen, läheisen tai oma sairastuminen, luopuminen ja surutyö, työelämän haasteet ja uupuminen, masennus ja ahdistusoireet. Ei ole olemassa tiettyä haastetta, asiaa tai ongelmaa, minkä vuoksi on lupa mennä lyhytterapiaan.