Mitä on itsetunto- ja hyvinvointivalmennus?

Itsetunto- ja myötätuntovalmennus ratkaisukeskeisesti on asiakaslähtöinen toimintamuoto, jossa keskitytään positiivisiin muutoksiin ja tavoitteisiin. Valmentaja toimii asiakkaan tukena ja kannustajana valmennuksen aikana. Valmennus toteutetaan keskustelun, kysymysten, harjoitusten ja mielikuvaharjoitusten avulla. Valmennuksessa voidaan käyttää myös luovia tekniikoita, kuten maalaamista tai kirjoittamista.

Valmennettava on aina pääroolissa valmennuksissa. Valmentajan tehtävä on kysymysten ja tehtävien avulla auttaa valmennettavaa oivaltamaan asioita ja luomaan toimintasuunnitelma kohti valmennettavan määrittämää tavoitettaan. Jokainen asiakas kohdataan ainutlaatuisena sekä asiakkaan omia kokemuksia ja tulkintoja kunnioittaen. Valmentaja on aina asiakkaan kanssa yhteisellä matkalla, ei neuvomassa tai kertomassa, miten tulisi toimia.