Mitä on ratkaisukeskeinen lyhytterapia?

.

Ratkaisukeskeinen lyhytterapia on matalan kynnyksen keskusteluapua. Siihen ei tarvita lääkärin lähetettä tai diagnoosia. Se on asiakkaan vahvuuksiin perustuvaa ja voimavaroihin keskittyvää terapiaa, jossa tunnistetaan asioita, jotka ovat hyvin ja toimivat.  Asiakas ja terapeutti yhdessä keskustellen etsivät ratkaisua, miten tilanteessa päästään eteenpäin.

Ratkaisukeskeisessä lyhytterapiassa suunnataan katse tulevaisuuteen käytännönläheisten menetelmien avulla. Konkreettiset ohjeet auttavat asiakasta sisäistämään menetelmiä ja löytämään omia vahvuuksia ja etenemään kohti asiakkaan määrittelemää tavoitetta.. Asiakas löytää uusia tapoja käsitellä asioita ja oppii ymmärtämään itseään ja tuntemuksiaan paremmin.