Omaishoitajan sijaisen työ

MITÄ ON OMAISHOITAJAN SIJAISTUS ?

Omaishoitajan oma jaksaminen on omaishoidon perusta. Me Pirkanmaan Avustajakeskus Oy:ssä haluamme olla tukemassa omaishoitajia ja pitämässä huolta hoidettavasta tuottamalla omaishoidon sijaispalvelua.

Omaishoitajan sijaispalvelussa vastaamme omaishoitajan ja -hoidettavan tarpeisiin yksilöllisesti. Huomioimme ja kunnioitamme jokaisen tapoja ja tottumuksia. Näin varmistamme, että omaishoitaja voi olla vapaallaan rauhallisin mielin ja tehdä itselleen mielekkäitä ja tärkeitä asioita.


MITÄ OMAISHOITAJAN SIJAINEN TEKEE?

Omaishoitajan sijainen huolehtii palvelusuunnitelman mukaisesti omaishoidettavan hyvinvoinnista omaishoitajan ollessa vapaalla. Työtehtäviin voi kuuluua mm. hygienian hoitoon liittyvä apu tai/ja ohjaus, lääkehoidosta huolehtiminen, ravitsemus ja liikkumisessa avustaminen.

Omaishoitajan sijaisena toimiva henkilö myös huomioi omaishoitajan jaksamisen osoittamalla kiinnostusta hänen hyvinvoinnistaan ja tarvittaessa tukee ja ohjaa omaishoitajaa tämän työssä.


MILLAINEN HENKILÖ SOPII OMAISHOITAJAN SIJAISEKSI?

Omaishoitotyöhön sopii henkilö, jolla on aito halu olla tukemassa omaishoitajaa ja omiashoidettavaa. Henkilö, jolla  on ymmärrys ja halu oppia ymmärtämään omaishoitosuhteen monimuotoisuutta. Henkilö, joka on motivoitunut huomioimaan sekä omaishoidettavan, että hoitajan yksilöllisesti.

Omaishoitajan sijaisella tulee olla vähintään toisen asteen sosiaali- ja terveydenhuollon perustutkinto (lähihoitaja). Myös sosiaali- ja terveysalan perustutkinto-opiskelijat voivat työskennellä omaishoitopalvelussa sijaisena, kun suoritettuna on  2/3 lähihoitajaopinnoista ja suoritettuna on myös lääkehoidon perusteet. Lisäksi tulee olla kirjoilla oppilaitoksessa.

Ammattikorkeakoulussa laillistettuihin hoitotyön ammatteihin opiskelevat voivat toimia omaishoitopalvelussa lähihoitajan sijaisena, kun opinnoista on suoritettu 60 op.

Palkka Ysostes G19C ja 1.9.2023 alkaen G20 C.