Tietoa meistä

Pirkanmaan Avustajakeskus Oy on perustettu tuottamaan palveluita vammaisille sekä varttuneemmalle väelle. Palvelumme tuotetaan kokonaisuudessaan yhteistyössä asiakkaan kanssa. Yrityksen taustalta löytyy kokemusta ja osaamista palveluiden tuottamisesta, työn tekemisestä kuin myös palvelun käyttäjänä olemisesta. 
Tämän tekstin alapuolelta löydät meidän kolmen perustajajäsenen esittelyt. 

Jenni Peltonen
Palveluvastaava

Olen Jenni Peltonen yrittäjä, perustaja ja hallituksen jäsen. Perheeseeni kuuluu aviomieheni lisäksi kolme kouluikäistä lasta. Vapaa-aikanani touhuamme yhdessä kaikenlaista. 

Olen mukana yrityksemme perustamisessa, koska haluan tuottaa hyvää, laadukasta ja ihmisläheistä palvelua asiakkaillemme. Olen työskennellyt useampia vuosia henkilökohtaisen avustamisen parissa avustajana ja asiakaspalvelussa. 

Ala on lähellä sydäntäni. Avustustyön parissa olen saanut paljon uusia tuttavuuksia, kokemuksia ja elämyksiä. Kokemukseni henkilökohtaisena avustajana työskentelystä tuo näkemystä siihen, miten saadaan tehtyä työntekijöillemme ja asiakkaillemme kuunteleva, huomioiva ja välittävä ilmapiiri. 

Avustaja meidän yrityksemme kautta voi olla yksi elämäsi parhaimpia päätöksiä. Kannattaa kokeilla!

Risto Masonen
Hallituksen puheenjohtaja

Valmistuttuani Tampereen yliopistosta 1974 työurani alkoi Tampereen kaupungilla. Tehtäväni liittyivät henkilöstö- ja taloushallintoon. Vuosituhannen vaihteessa siirryin Tampereen ammattikorkeakoulun hallintojohtajaksi ja sen jälkeen vielä samassa yhteisössä toimivan Campusravita Oy:n toimitusjohtajaksi, josta jäin eläkkeelle syksyllä 2018.

Yhteiskunnallista vaikuttamistyötä olen tehnyt muun muassa Invalidiliiton liittohallituksen jäsenenä ja Tampereen Seudun invalidit ry:n puheenjohtajana ja hallituksen jäsenenä.

Itsekin liikuntavammaisena minulle merkityksellisiä ja tärkeitä asioita ovat erilaiset vammaisille ja ikäihmisille tarkoitetut palvelut. Erityisesti haluan korostaa edellä mainittujen ihmisten itsemääräämisoikeutta määritellä tarvittavat palvelunsa ja tavat, joilla ne heille tuotetaan. Itsemäärisoikeus voi täydentyä myös hänelle läheisten henkilöiden myötävaikutuksessa. Liian usein nämä asiat jäävät vähemmälle huomiolle ulkopuolisen asiantuntijan tehdessä arvioita tarvittavista palveluista.

Ihmisoikeuksia, tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta ei korosteta koskaan liikaa. Ne ovat olennaisia hyvinvointivaltion arvoja. Yhteiskunta kuuluu meille kaikille ja siksi meidän on yhteisesti huolehdittava myös heidän elämisen edellytyksistä, jotka syystä tai toisesta eivät valtavirrassa aina pysy mukana. Ketään ei saa jättää.

Edellä kerrotut asiat ovat juuri niitä, jonka takia haluan olla mukana edistämässä ikäihmisten ja vammaisten palvelujen kehittämistä ja tuottamista siten, että heidän tarpeensa tulee toteutetuksi yksilöllisen ja hyvän elämän odotusten mukaisesti.


Eija Korhonen

Hallituksen jäsen

Olen Eija Korhonen, syntymästä saakka CP-vammainen sekä 16 vuotta sitten neliraajahalvaantunut sähköpyörätuolin käyttäjä.

Työskentelin 43 vuotta koulunkäynninohjaajana Liisanpuiston koulussa, josta jäin eläkkeelle vuonna 2016.

Perheeseeni kuuluu mies ja kaksi aikuista lasta sekä kolme lastenlasta.

Olen mukana kolmen vammaisjärjestön hallituksessa ja toimin kerhojen ja keilauksen vetäjänä. Tämän lisäksi toimin tukihenkilönä. Olen myös kulttuurin suurkuluttaja.

Olen koko ikäni ollut vammaispalveluiden tarvitsija ja olen sitä edelleen. Mieheni on toiminut halvaantumiseni jälkeen omaishoitajanani, mutta samaan aikaan on minulla ollut henkilökohtainen avustaja työnantajamallilla sekä palvelusetelillä tuotettuna.

Aina kaikki palvelut eivät ole menneet kuin Srömsöössä, mutta jotenkuten kuitenkin.

Halusin olla mukana tämän yrityksen hallituksessa, sillä uskon uudenlaisen toimintamallin tuovan paremman pohjan henkilökohtaisen avun tuottamiselle sekä yhteistyöllä saatavan pitkiä työsuhteita ja sitä kautta vähennettyä avustajien vaihtuvuutta. Tämä yritys myös tarjoaa työn tekijöille hieman paremmat edut, jotta viihtyvyys työssä olisi pitkäkestoisempaa.