Tutustu valmentajaan

Hei. Olen 35-vuotias Nokialainen. Olen LCF Life coach, ratkaisukeskeinen valmentaja, Valmentamon koulutuksesta. Lisäksi olen käynyt eläinavusteisen valmentajan tutkinnon Hämeen ammattikorkeakoulussa. Luonteeltani olen herkkä, avarakatseinen, ystävällinen, iloinen, eläinrakas ja empaattinen.

Koko elämäni olen pohtinut, mikä on se ns. minun juttuni. Monien työympäristöjen ja kokemusten kautta, olen nyt löytänyt vastauksen sydämestäni. Haluan auttaa ihmisiä näkemään itsensä myötätunnon ja hyväksynnän kautta. Koen nykyisen maailman kovin suorituskeskeisenä, eikä erilaisille ihmisille aina anneta tarpeeksi tilaa tulla esille juuri sellaisena kuin he ovat. Monet asiat luovat paineita ja epäonnistumisen tunteita. Vaatimukset ovat kasvaneet niin työpaikoilla kuin kotiympäristössäkin. Haluan tukea ihmisiä löytämään itsestään ne voimavarat ja lempeyden, joilla he voivat kaiken keskellä kokea olonsa turvalliseksi.

Olen sairastanut syömishäiriötä yli vuosikymmenen elämästäni ja tiedän kokemuksesta, miten tukahduttavaa itseensä kohdistuva kritiikki ja täydellisyyteen tavoittelu voi olla. Kun löysin itsetuntemuksen kautta hyväksynnän ja kiitollisuuden kehoani kohtaan, pystyin vasta luottamaan omiin valintoihini. Se oli pitkä ja kivinen tie, mutta koskaan ei ole liian myöhäistä oppia tuntemaan itsensä paremmin. Tällä hetkellä toivon todella, että voin valmentajana auttaa ihmisiä pääsemään irti negatiivisista uskomuksista itseä kohtaan, luottamaan itseen ja elämään, hyväksymään epäonnistumiset ja silti rakastamaan itseään.

Lopulta turvallisuudentunne ja luottamus löytyvät hyvin usein meistä itsestämme. Se, että sallimme itsellemme virheet ja silti koemme olevamme rakastettavia, on keskeinen osa itsemyötätuntoa ja eheää suhdetta niin omaan mieleen kuin kehoonkin. Muistammeko kohdella itseämme, kuten ystäviämme? Osaammeko kuunnella, mitä juuri nyt tarvitsemme? Tätä taitoa pyrin ihmisistä löytämään ja tukemaan työssäni ratkaisukeskeisenä valmentajana. Haluan auttaa juuri Sinua olemaan itsesi paras ystävä!
-Netta "