VIRKISTYSPALVELUTYÖ

MITÄ ON VIRKISTYSPALVELU?

Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta meille jokaiselle on tärkeää sosiaalinen elämä ja osallisuus yhteiskuntaan. Mielekkyys arjessa ja mielenkiinnon kohteet säilyvät läpi elämän. Yksinäisyydestä tai esimerkiksi sairaudesta johtuen niiden toteuttamiseen tarvitaan toisinaan toisen ihmisen apua.

Virkistyspalvelumme sisältää mm. kulttuuri- ja harrastetoiminnassa mukana olemista ja tukemista. Palvelu suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Autamme löytämään tärkeitä ja voimaannuttavia virkistyskohteita ja arjen sisältöjä.

MITÄ VIRKISTYSPALVELUTYÖ?

Virkistyspalvelutyö on edellämainittujen asioiden mahdollistamista apua tarvitsevalle henkilölle. Virkistyspalvelussa toimiva työntekijä on mukana arjessa ja tarvittaessa myös juhlissa tai matkoilla.Virkistyspalvelussa työntekijän rooli muokkautuu asiakkaan mukaan ( juttuseura, ulkoilu, teatterissa käynti, matkat, harrastustoiminnassa auttaminen yms.)

MILLAINEN HENKILÖ SOPII VIRKISTYPALVELUTYÖHÖN?

Ihminen, joka on läsnäoleva, sydämellinen, luotettava ja turvallinen.

Virkistyspalvelutyössä ei ole koulutusvaatimusta. Palkkaus ysostes G 12 A.